Những ưu điểm của bạc nhớ lô đề là gì?

Những ưu điểm của bạc nhớ lô đề là gì?