Mơ thấy bắt gà đánh con gì? Điềm gì?

Mơ thấy bắt gà đánh con gì? Điềm gì?